TALLERS i ACTIVITATS

* BLAU D'ART Banyoles 
seguint les Normes  del Departament de la Generalitat de Catalunya // Departament d'Educació / Salut, i segons el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en referència a les arts plàstiques (dibuix, pintura, ceràmica... 
 
es garanteix que:
 
 . Cada infant disposa d'una superfície mínima de 2,5 m2.  
. Dins l'aula cal mantenir la distància mínima d'1,5 metres 
(si no és possible caldrà utilitzar mascareta).
. Cal rentar-se les mans abans i després de l'activitat 
. Caldrà garantir la ventilació de l'espai 
. Es recomana l'ús del material individual quan sigui possible 
. Cal netejar el material d'ús compartit quan hi hagi canvi de grup 

 

 

TALLER DE PINTURA I PLÀSTICA


 

 
 
 
 

 
TALLER D'ART DIGITAL